ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1ο ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ

Ηλ. Διεύθυνση: p.kourakos@hpbu.gr

2ο ΜΕΛΟΣ

ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ


3ο ΜΕΛΟΣ

ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


1ος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

ΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


2ος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΚΗΣ