ΚΑΝΟΝΕΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι βασικές αρχές του Αμερικάνικου μπιλιάρδου (Βιβλίο εκμάθησης)

Κατεβάστε το σε PDF, εδώ: http://hpbu.gr/wp-content/uploads/2021/07/Οι-βασικές-αρχές-του-Αμερικάνικου-μπιλιάρδου.pdf

Η Ελληνική Ένωση Αμερικάνικου Μπιλιάρδου (HPBU – Hellenic Pocket Billiard Union), με απόφαση της Διοικητικής της αρχής, υιοθετεί για τις διοργανώσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο τους διεθνείς κανόνες, κανονισμούς (σύνολο κανόνων) και τις προδιαγραφές αγωνιστικού εξοπλισμού του Αμερικάνικου μπιλιάρδου όπως διατυπώνονται επίσημα μέχρι σήμερα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Αμερικάνικου Μπιλιάρδου (WPA – World Pool Billiard Association) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία του Αμερικάνικου Μπιλιάρδου (EPBF – European Pocket Billiard Federation). Το κείμενο της ελεύθερης μετάφρασης  αυτών στην Ελληνική γλώσσα, όπως αυτή έγινε από τον Πέτρο Ανδρικόπουλο και υιοθετήθηκε από την Ένωση, παρατίθεται σε σχέση με τα αυθεντικά κείμενα από τις επίσημες ιστοσελίδες της WPA (www.wpa-pool.com) και της EPBF (www.epbf.com).

Παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της Ένωσης η τροποποίηση των ανωτέρω καθώς και η προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες της, εντός λογικών ορίων και χωρίς να παραβιάζεται το πνεύμα τους, με σκοπό τη διευκόλυνση των εγχώριων διοργανώσεων για την προώθηση του Αμερικάνικου μπιλιάρδου.

Οι σχετικές αποφάσεις της Ένωσης, που μεταξύ άλλων θεμάτων θα καθορίζουν και όλα τα θέματα των εσωτερικών κανονισμών που θα διέπουν την οργάνωση και την αναγνώριση διοργανώσεων από την ένωση, θα ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή PDF, την Ελληνική μετάφραση των Κανόνων, Κανονισμών Παιχνιδιού και Προδιαγραφών Αγωνιστικού Εξοπλισμού της WPA, εδώ:

http://hpbu.gr/wp-content/uploads/2021/09/HPBU-Book-of-Rules-Regulations-Specs-2021.pdf

Χρήσιμο διάγραμμα κανόνων Straight Pool:

http://hpbu.gr/wp-content/uploads/2017/06/straight-pool-intragame-racking-GR.pdf

Μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή PDF, το Ερωτηματολόγιο Πιστοποίησης Διαιτητών της HPBU, εδώ:

http://hpbu.gr/wp-content/uploads/2021/09/HPBU-Referees-book-2021.pdf

Χρήσιμα βοηθήματα εκμάθησης κανόνων για διαιτητές:

http://hpbu.gr/wp-content/uploads/2017/06/referee_quiz_answer_sheet.pdf

http://hpbu.gr/wp-content/uploads/2017/06/referee_quiz_score_sheet.pdf