Ελληνική Ένωση Αμερικάνικου Μπιλιάρδου

1. Ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πολιτικά και δογματικά ουδέτερη, βασισμένη αποκλειστικά στην εθελοντική εργασία για την προώθηση του Αμερικάνικου μπιλιάρδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε όλα τα επίπεδα.

2. Υιοθέτηση για τις εγχώριες διοργανώσεις των διεθνών κανόνων του παιχνιδιού, των κανονισμών και των προδιαγραφών αγωνιστικού εξοπλισμού, όπως διατυπώνονται επίσημα μέχρι σήμερα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αμερικάνικου Μπιλιάρδου (WPA – World Pool Billiard Association) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αμερικάνικου Μπιλιάρδου (EPBF – European Pocket Billiard Federation) στις επίσημες ιστοσελίδες τους, http://wpa-pool.com/ και http://epbf.com/

3. Όλα τα μέλη ως ισότιμα, συγκροτημένα σε σώμα με Διοικητικό συμβούλιο, Ελεγκτική επιτροπή, με ανώτατο και κυρίαρχο όργανο τη Γενική Συνέλευση του σωματείου.

4. Πενταμελές Διοικητικό συμβούλιο τριετούς θητείας το οποίο απαρτίζεται από: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταμία, Γενικό Γραμματέα και Σύμβουλο. Πρόεδρος και Ταμίας είναι συναρμόδιοι επί των οικονομικών θεμάτων.

5. Όλες οι αποφάσεις ρύθμισης θεμάτων της Ένωσης μέσω εσωτερικών κανονισμών ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης, http://hpbu.gr/, μαζί με σχετικές πληροφορίες για τη δομή της Ένωσης, το καταστατικό της Ένωσης, τα στοιχεία επικοινωνίας, τους κανόνες και τους κανονισμούς διοργανώσεων, το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ένωσης και τις γενικότερες δραστηριότητες της.