ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Συμπληρώστε σε μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599-86 όλα τα στοιχεία σας, πλην αριθμού fax, και το ακόλουθο κείμενο ή κατεβάστε την έτοιμη από εδώ.

Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης:

“Παρακαλώ να με εγγράψετε στο μητρώο μελών της Ελληνικής Ένωσης Αμερικάνικου Μπιλιάρδου”, προς συμμετοχή μου στις δραστηριότητες της υπό την ευθύνη μου, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το καταστατικό της ένωσης και το οποίο δηλώνω ότι αποδέχομαι ως έχει. Δηλώνω επίσης ανεπάγγελτος/ως επάγγελμα αυτό του: …………………………, και επιπλέον τη συγκατάβαση μου για τη χρήση κάθε οπτικοακουστικού υλικού από τις δραστηριότητες της ένωσης που με αφορά για την προώθηση των σκοπών της.”

Παρακαλούμε μετά τη συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης να την ταχυδρομήσετε στην έδρα της ένωσης, στην εξής διεύθυνση: Γερανίου 41, Αθήνα 10431 ή στείλτε τη ηλεκτρονικά μέσω της παρακάτω φόρμας ή μέσω email στη διεύθυνση register@hpbu.gr μαζί με μία απλή φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας και την τραπεζική απόδειξη πληρωμής.

Τα στοιχεία που θα δηλώσετε, απαραίτητα για τη λειτουργία της ένωσης σε σχέση με το μητρώο μελών της, δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό χωρίς να το γνωρίζετε.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό μας (αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα μας, www.hpbu.gr) η ολοκλήρωση της εγγραφής μέλους διαπιστώνεται μετά από την κατάθεση μέσω τραπέζης (ακολουθούν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού) της ετήσιας συνδρομής μέλους προς την ένωση (ύψους 50 ευρώ) και την τελική έγκριση της διοικητικής της αρχής. Τα τακτικά μέλη της ένωσης πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Για μέλη κάτω των 18 ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες/διοργανώσεις της ένωσης (ως εγγεγραμένα προσωρινά μέλη, με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τακτικών μελών πλην αυτών του εκλέγειν και εκλέγεσθαι), απαιτείται εγγραφή του Έλληνα πολίτη γονέα/κηδεμόνα ως τακτικό μέλος της ένωσης, μέσω Υπεύθυνης Δήλωσης – ξεχωριστά για κάθε τέκνο – του Ν. 1599-86 με γνήσιο της υπογραφής και το κείμενο:

“Παρακαλώ να με εγγράψετε στο μητρώο μελών της Ελληνικής Ένωσης Αμερικάνικου Μπιλιάρδου”, προς συμμετοχή μου στις δραστηριότητες της υπό την ευθύνη μου, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το καταστατικό της ένωσης και το οποίο δηλώνω ότι αποδέχομαι ως έχει. Δηλώνω επίσης ανεπάγγελτος/ως επάγγελμα αυτό του: …………………………………, και επιτρέπω στο τέκνο μου ………………………………… να συμμετάσχει στις δραστηριότητες της Ελληνικής Ένωσης Αμερικάνικου Μπιλιάρδου, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το καταστατικό της, υπό την επίβλεψη και αποκλειστική υπευθυνότητα μου. Δηλώνω επίσης τη συγκατάβαση μου για χρήση κάθε οπτικοακουστικού υλικού από τις δραστηριότητες της ένωσης που αφορά εμένα ή/και το τέκνο μου για προώθηση των σκοπών της.”

Κατεβάστε έτοιμη την Υ.Δ. εγγραφής γονέα-τέκνου από εδώ.

AMEA Έλληνες πολίτες: δεν πληρώνουν ετήσια συνδρομή, απαιτείται η συμπλήρωση αντίστοιχης Υ.Δ. ανάλογα με την ηλικία τους όπως για κάθε μέλος και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους διατηρούν πλήρη δικαιώματα τακτικού μέλους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατάθεση συνδρομής μέλους πρέπει να συνοδεύεται αυστηρά από έκδοση προσωπικής απόδειξης από την τράπεζα (πχ.: «συνδρομή HPBU 2019» – αναγραφή ονόματος), με την τελική ευθύνη να φέρει το ίδιο το μέλος. Επιτρέπεται η κατάθεση συνδρομών παικτών ομάδων από υπεύθυνους ομάδων, αλλά πάντα με ξεχωριστή απόδειξη για κάθε παίκτη και ξεχωριστή κατάθεση για τη συνδρομή ομάδας («συνδρομή HPBU ομάδας Χ – τρέχον έτος»).

Για ανανέωση εγγραφών μελών υπαρχόντων ομάδων αυτή μπορεί να γίνεται και με “ομαδική” κατάθεση από υπεύθυνο ομάδας και διευκρινιστική ενημέρωση προς την ένωση μέσω email.

Δηλώσεις ομάδων: team@hpbu.gr 

Παρακαλούμε δηλώστε υπεύθυνο ομάδας με στοιχεία επικοινωνίας (κιν. τηλ. – email)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές παικτών και ομάδων επικοινωνήστε με την ένωση στο info@hpbu.gr

Στοιχεία λογαριασμού:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ
Αρ. Λογαριασμού: 6014 – 136703 – 903
IBAN: GR05 0171 0140 0060 1413 6703 903
Τράπεζα Πειραιώς

SWIFT-BIC: PIRBGRAA

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση εμβάσματος από τράπεζα διαφορετική της Πειραιώς καταθέστε επιπλέον 4 ευρώ εκτός των υπολοίπων εξόδων μεταφοράς.

Το όνομά σας

Το email σας

Υπεύθυνη Δήλωση (μέγιστο 4MB)

Ταυτότητα (μέγιστο 2MB)

Απόδειξη Πληρωμής Τράπεζας (μέγιστο 2MB)

Εισάγετε το κείμενο της φωτογραφίας παρακάτω.
captcha